sprzęt gastronomiczny, hendi, wyposażenie restauracji, piece

Temat: uzasadnienie o przyznanie adwokata z urzedu?
no trzeba napisać, że Cię na niego nie stać. tzn nie możesz sobie pozwoli bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny (dawno już nie pisałam, ale to była taka formułka ) Generalnie podajesz ile zarabiasz, o dzieciach na utrzymaniu, że np są wydatki na leki. Jeszcze dodajesz, że sprawa jest zawiła i wymaga dobrej znajomości prawa, którą nie dysponujesz. Jak jednocześnie chcesz się zwolnić od kosztów sądowych to załączasz to oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. jako że z koteckiem porozumiałam się już przez pw, to jeszcze na wszelki wypadek wrzucę, jakby ktoś kiedyś miał podobny problem http://www.krislex.wroc.pl/wzory/koszty_sadowe.pdf Bo to się chyba zawsze pisze łącznie koszty i adwokata, przynajmniej my tak piszemy
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=1661Temat: Zniewaga i zniesławienie
...do kasy sądowej zryczałtowanej równowartości wydatków. Opłata ta wynosi obecnie 300 zł. Sąd może (ale nie musi) zwolnić pokrzywdzonego z całości lub z części od wyłożenia kosztów sądowych, jeśli wykaże on, że ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów wyłożenie tej opłaty byłoby dla niego i jego rodziny zbyt uciążliwe. W tym celu do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych trzeba załączyć wypełnione oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (wzór oświadczenia dostępny w sekretariacie sądu bądź na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: www.ms.gov.pl). Jeśli sąd nie zwolni z kosztów sądowych, wpłaconą opłatę odzyska Pan od oskarżonych tylko w razie: * skazania oskarżonych, * warunkowego umorzenia lub * umorzenia postępowania ze względu na znikomą szkodliwość czynu (jest to...
Źródło: myunderground.pl/viewtopic.php?t=12804


Temat: wydanie postanowienia w sytuacji gdy brak jest wniosku
ja bym zrobiła reasumpcję o której pisze skeleton, i uchyliła ten punkt pierwszy. Ujawniły się bowiem nowe okoliczności w postaci wiedzy sądu płynącej z treści oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym, której sąd wcześniej nie posiadał bowiem nie dysponowała oświadczeniem , bo wniosku nie było w ten sposób wyczyściłabym sobie pole, i mogła rozpoznać nowy wniosek. Zauważyłam że nie ma takiego rozstrzygnięcia wpadkowego którego nie możnaby zaatakować art. 359 kpc
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=102


Temat: Jak to pismo rozumieć?
Znajomy otrzymał pismo o treści: " Sekretariat Sądu ....... zgodnie z zarządzeniem sędziego wzywa wnioskodawcę do złożenia oświadczenia o stanie rodzinnym, majatku, dochodach i źródłach na urzędowym druku - w terminie 7 dni, pod rygorem odmowy ustanowienia pełnomocnika z urzędu i uzupełnienia opłaty od apelacji złożonej wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu w kwocie 500 zl - w terminie 7 dni, pod rygorem zwrotu wniosku o przywrócenie terminu i odrzucenia apelacji." Jak to rozumieć? Czy mimo złożenia "druku o stanie majatkowym.." znajomy musi...
Źródło: forum.serwisprawa.com/viewtopic.php?t=891


Temat: wydanie postanowienia w sytuacji gdy brak jest wniosku
tutaj zdaje się nie było wniosku o zwolnienie wogóle zgłoszonego, tak więc nie było podstaw to jego rozpoznania, samo oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym ... nie jest podstawą do tego, aby zwalniać lub odmawiać zwolnienia, brak jest bowiem samego wniosku, nie możemy się domyślać, że ktoś chce,abyśmy go zwolnili od kosztów,musi to jasno wynikać z wniosku
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=102


Temat: Nakaz eksmisji, a bajońska opłata dla komornika.
amistad18 wniosek musi odpowiadac pismu procesowemu z art. 126 k.p.c. - strony, sygnatura akt itd. a dodatkowo powinno byc zlozone oświadczenie o stanie majatkowym na odpowiednim formularzu http://www.ms.gov.pl/sprawy_cywilne/sprawy_cywilne.php wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majatku, dochodach i źródłach utrzymania
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=690


Temat: zmiany w kpc
...i źródłach utrzymania. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Jeżeli wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego składany jest łącznie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, osoba fizyczna dołącza tylko jedno oświadczenie. § 2. Sąd może odebrać od osoby fizycznej przyrzeczenie o treści: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożone przeze mnie oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania jest prawdziwe i rzetelne”. Przed odebraniem przyrzeczenia poucza się stronę ubiegającą się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego o treści art. 120 § 4. § 3. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego złożony przez stronę reprezentowaną przez adwokata lub radcę prawnego bez dołączenia oświadczenia, o którym mowa w § 1,...
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=2590