sprzęt gastronomiczny, hendi, wyposażenie restauracji, piece

Temat: Kradzieże telefonów komórkowych
...w Australii doskonale funkcjonuje tzw. czarna lista zastrzeżonych telefonów, a australijskiej policji zapewniono pełny dostęp do tej bazy i umożliwiono kontrolowanie prób połączeń z kradzionych aparatów. Warto dodać, że w Australii modyfikacja numeru IMEI aparatu zagrożona jest karą pozbawienia wolności do lat 2. We Francji zaś, trzech największych operatorów sieci komórkowej zawiązało w 2002 r. organizację, która prowadzi rejestr skradzionych telefonów. Użytkownicy „trefnych” aparatów otrzymują ostrzegawcze sms-y z informacją o umieszczeniu używanego przez nich aparatu GSM na czarnej liście operatorów oraz, że wkrótce zostanie on zablokowany. Użytkownicy ci mają, więc pełną świadomość, że korzystają ze sprzętu pochodzącego z przestępstwa, zaś zdecydowanie większa liczba tych aparatów wkrótce zostaje zablokowana, ale...
Źródło: wszystkoxxx.fora.pl/a/a,22.html