sprzęt gastronomiczny, hendi, wyposażenie restauracji, piece

Temat: Chemia Alkany
...--> CH3Cl + HCl ( metan + chlor ----> chlorometan + chlorowodór) Analogicznie przebiega reakcja z bromem CH4 + Br2 --> CH3Br + HBr ( metan + brom ----> chlorometan + bromowodów) Produktami tych reakcji są chlorometan lub bromometan i odpowiedni fluorowcowodór (HCl lub HBr). Równanie reakcji wskazuje, że cząsteczkę chlorometanu otrzymuje się przez podstwienie jednego z atomów wodoru w cząsteczce metanu atomem chloru. Taka reakcja nosi nazwę reakcji podstawienia. Jest to jeden z podstawowych rodzajów reakcji spotkanych w chemii organicznej. Reakcjom z chlorem i bromem w obecności światła także inne alkany. Produktem chlorowania etanu jest chloroetan. CH3-CH3 + Cl2 ---> CH3-CH2-Cl + HCl (etan + chlor ---> chloroetan + chlorowodór) Chloroetan, potocznie nazywany chlorkiem etylu – organiczny związek chemiczny, stosowany głównie do produkcji tetraetyloołowiu, który...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=154294Temat: Przemysł - Kolokwium
a Oto moja krwawica milej lektury, czekamy na dalsze materialy!!! pozdrawiam - carolinka. Gips, układ krystalograficzny – jednoskośny. CaSO4 * 2H2O Wiązania sieciowe: · w warstwach – jonowe, · między warstwami – mostki wodorowe. Woda związana w gipsie stanowi 0,21 kg / kg. Skały solne, a także gips i niektóre wapienie powstają jako osady po odparowaniu wody morskiej. Reakcja podstawiania: Słaby kwas może być wyparty z jego soli przez kwas mocniejszy: CaCO3 + H2SO4 + H2O č CaSO4 * 2H2O + CO2 Rozkład kamienia wapiennego lub piaskowca ze spoiwem wapiennym w atmosferze miejskiej lub przemysłowej zawierającej SO2 – powstaje gips. Reakcje endotermiczne i egzotermiczne. 1. wypalanie kamienia gipsowego (reakcja endotermiczna): CaSO4 * 2H2O + 16,4 kJ č CaSO4 * ½ H2O + 1,5 H2O CaSO4 * 2H2O +...
Źródło: wt.ekonomiczny.net/viewtopic.php?t=267


Temat: chemia - egzamin
...sa to wszystkie pytania, jakies 40% z góry dziękuje 1 Definicja chemi organicznej 2 Wymien pierwiastki wchodzace w skład związków organicznych 3 Określ najważniejsze właściwości atomu węgla na podst położenia tego pierwiastka w ukł okresowym 4 Wymien odmiany węgla pierwiastkowego 5 Definicja pojęcia hybrydyzacji orbitali atomowych, węglowodory, alkany, alkeny, alkiny, szereg homologiczny, węglowodorów, grupa alkilowa, reakcje podstawiania, przyłączania, polimeryzacji, spalania, rzedowosci atomów węgla, izomeria położeniowa i łańcuchowa *stan podstawowy, stan wzbudzony, rodnik, izomeria 6 Reakcja spalania, uwodornienia i polimeryzacji etenu i etynu 7 Definiuje proces destylacji frakcjonowanej ropy naftowej, podaje ich właściwości i zastosowania 8 Definiuje proces suchej destylacji węgla kamiennego, wymienia jej produkty oraz...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=79865